SkFIF logga

Skånes Friidrottsförbund

kallar till

Årsmöte

torsdagen 3 mars 2016

Plats: Best Western Hotel Stensson, Stora Torg, Eslöv.

Tid: Kl. 18.00.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Röstlängd publiceras på hemsidan, när den är fastställd.

Medtag fullmakt för den/de som skall representera föreningen.
Obs! Endast en röst per ombud.

Efter mötet blir det dels ett kåseri om tider som flytt med Kjell Tånnander
och dels inbjuds deltagarna till en jubileumsmåltid.

Föreningarna uppmanas att meddela hur många som kommer till måltiden
senast 8 februari 2016 till Skånes Friidrottsförbunds kansli.

Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari 2016.

Årsmöteshandlingar skickas ut till medlemsföreningarna.

Styrelsen