SkFIF logga

Skånes Friidrottsförbund

kallar till

Årsmöte

torsdagen 1 mars 2018

Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Tid: Kl. 18.30.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Röstlängd publiceras på hemsidan, när den är fastställd.

Medtag fullmakt för den/de som skall representera föreningen.
Obs! Endast en röst per ombud.

Mötet inleds med en enklare måltid kl. 18.00.
Föreningarna uppmanas att meddela hur många som kommer till måltiden
senast 20 februari 2018 till Skånes Friidrottsförbunds kansli.

Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari 2018.

Årsmöteshandlingar skickas till medlemsföreningarna och kommer också att publiceras på distriktets hemsida
(www.skanefriidrott.org/organisation/arsmoten/)..

Styrelsen