Inom­hus­ka­lender

  • Inga tävlingar

Vete­ran­ka­lender

[Fram­flyttat] Att leda mot framgång med Sven Nylander och Pia Sander

Möt Sven Nylander och Pia Sander i Skånes Fri­id­rotts­för­bunds stor­satsning på kom­pe­tens­ut­veckling och team­building för samtliga ledare och tränare i Skåne.

Inför Skånska mäs­ter­skapen i Ängelholm bjuder Skånes Fri­id­rotts­förbund in till en inspi­re­rande kväll på Hotell Erikslund med före­läs­ningar, workshops och mid­dags­buffé.

För vem: Samtliga ledare och tränare på alla nivåer i för­e­ningar som tillhör Skånes Fri­id­rotts­förbund.

När? Åter­kommer om ny tid.

Var? Hotell Erikslund, Åstorps­vägen 15, Ängelholm.

Pris per person: 600 kr. OBS! Utbild­ningen omfattas av bidraget Idrotts­lyftet som utgår per del­tagare till för­e­ningen.

Anmälan: Anmälan sker för­e­ningsvis till senast den 2 augusti. Ange deltagare med namn, personnummer och funktion.

Boende: Det finns även möj­lighet till över­nattning på hotellet. Pris per person inkl. frukost: enkelrum 599 kr, del i dub­belrum 295 kr, del i dub­belrum med extrabädd 225 kr. Hotell­bokning sker senast 2 augusti till bengtpersson.support @telia.com.

Varmt väl­komna!

Pia 0913Pia Sander har lång ope­rativ erfa­renhet som VD för EFL, Scancoin Italien och dot­ter­bolag inom Aca­de­me­di­a­kon­cernen. Idag arbetar hon som inte­rimschef senast som rektor för Skurups Folk­hög­skola.
Pia har också mångårig erfa­renhet som mana­gement konsult med fokus på stra­tegisk utveckling och pla­nering.
Hon är en upp­skattad före­läsare inom området ”mål­styrning” med utgångs­punkt från företags och orga­ni­sa­tioners svå­rig­heter att sätta tydliga och rele­vanta mål som moti­verar grupper och indi­vider till att pre­stera bättre. Exempel på kunder är E.ON, One och Lant­männen.

IMG_6424Sven Nylander, nordisk rekord­hållare på 400 m häck, till­hörde världs­e­liten i fri­idrott i mer än 15 år. Han är en av Sve­riges meste mäs­ter­skaps­löpare med 13 stora mäs­terskap bakom sig där han bla annat deltog i 4 Olym­piska spel. Han har som ende svensk tagit medaljer i 3 EM. Genom sin unika erfa­renhet från världs­e­liten och från att själv ha blivit coachad av de bästa cocherna i världen, Anthony Robbins, Robert Dilts och Richard Bandler, har Sven des­til­lerat ner vad som krävs för att bli ett hög­pre­ste­rande ”Jag” och ”Lag”. Sven jobbar idag som före­läsare och process coach, där han de senaste åren har haft kunder som Atlas Copco, Bonnier, Ericsson, Grant Thornton, Logica och Skanska.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline