Author Archives: SkanesFriidrottsforbund

De nya sko­reg­lerna

Nu har det kommit ett för­tyd­li­gande ang. de nya sko­reg­lerna på Sv. Fri­id­rotts­för­bundets hemsida Sv. fri­id­rotts­för­bundet skriver att varje täv­lingsar­rangör rekom­men­deras att infor­merar om och – så långt de finner prak­tiskt…

Read More

Utmär­kelser

Skånska fri­id­rotts­ledare och fri­id­rotts­för­e­ningar kan erhålla Skånes Fri­id­rotts­för­bunds utmär­kelser. Ansök­nings­blankett beställs via e-​​​​post till *pro­tected email* Ansökan, som skickas till Skånes Fri­id­rotts­förbund, Sven Trönne, För­e­ningstorget 1 B, 241 32 ESLÖV,…

Read More
Utmär­kelser

Search