Author Archives: ulfA

Ung­doms­finn­kampen 2015

Laget till årets Ung­doms­finnkamp är i stort sett klart. Endast mar­gi­nella tillägg och för­änd­ringar kan ske fram till 6 sep­tember. Skåne blir repre­sen­terat av föl­jande ung­domar i lands­laget: P17 200…

Read More

Stockholm Bauhaus Athletics Youth 2015

Stockholm Bauhaus Athletics Youth, som arran­geras efter Diamond League-​​​​galan, vill vara Stock­holms mot­sva­righet till Göte­borgs Världs­ung­domsspel, men dit har man fort­fa­rande en bit kvar. Många skånska ung­domar tävlade på Stock­holms…

Read More

Search