Posts by Category: Från Skånes FIF

Trä­ningsdag 12 sep­tember

Skånes Fri­idrott hälsar alla fri­id­rotts­aktiva ung­domar födda 2006 och 2007 samt tränare väl­komna påen TRÄ­NINGSDAG den 12 sep­tember 2020 klockan  10.00–17.00. Inbjudan till träningsdag för aktiva födda 2006 och 2007…

Read More

De nya sko­reg­lerna

Nu har det kommit ett för­tyd­li­gande ang. de nya sko­reg­lerna på Sv. Fri­id­rotts­för­bundets hemsida Sv. fri­id­rotts­för­bundet skriver att varje täv­lingsar­rangör rekom­men­deras att infor­merar om och – så långt de finner prak­tiskt…

Read More

Search