Posts by Category: Från Skånes FIF

Distrikts­sta­tistik

Nu finns distrikts­sta­tistik med användning av för­bundets nya system.Det finns om man söker ”Skånsk sta­tistik — nytt system” i menyn under Sta­tistik. Sta­tistiken omfattar skånsk sta­tistik för ålders­klas­serna Senior —…

Read More

Search