Posts by Category: Från Skånes FIF

ISM i Malmö

På lördag-​​​​söndag (27–28/2) blir det senior-​​​​SM i Atle­ticum, Malmö med Malmö AI som arrangör. Passa på till­fället att se den skånska eliten möta eli­taktiva från övriga Sverige,Det är inte ofta…

Read More

Nor­den­kampen

I Växjö kom­mande helg avgörs Nor­den­kampen, inomhus för sjätte gången. Föl­jande per­soner som repre­sen­terar skånska fri­id­rotts­för­e­ningar är uttagna till det svenska laget: Män800 m — Mattias Ohlsson, Öresund FKLängd —…

Read More

Skånes 10-​​bästa 2015

Skånes Fri­id­rotts­för­bunds hemsida pre­sen­terar för 15:e året 10-​​​​bästa listor för det avslutade fri­id­rottsåret.Lis­torna baseras som vanligt endast på seni­or­pre­sta­tioner även om en del aktiva på lis­torna ännu inte nått seni­or­ålder.…

Read More

Search