Posts by Category: Från Skånes FIF

Spring Skånes GP, långlopp

Maria Sand­ström, MAI — segrare i Spring Skånes GP 2015Foto: Anders Sjögren, DECA Text&Bild Spring Skånes GP, långlopp avgjordes vid final­loppet i samband med Helsing­borgs Ter­ränglopp under sön­dagen. Henrik Orre,…

Read More
Spring Skånes GP, långlopp

Skånes GP, långlopp

Sju av åtta del­täv­lingar i Spring Skånes Grand Prix, långlopp är nu genom­förda efter Malmö Halv­ma­rathon 3 oktober. Inför finalen i samband med Helsing­borgs Ter­ränglopp 18 oktober skiljer det endast…

Read More

Finn­kampen 2015

Laget till årets Finnkamp är nu uttaget. Skåne blir repre­sen­terat av föl­jande aktiva i lands­laget: M 110 m häck — Philip Nossmy och Anton Levin, MAIHöjd — Fredrik Löfgren, IFK…

Read More

Ung­doms­finn­kampen 2015

Laget till årets Ung­doms­finnkamp är i stort sett klart. Endast mar­gi­nella tillägg och för­änd­ringar kan ske fram till 6 sep­tember. Skåne blir repre­sen­terat av föl­jande ung­domar i lands­laget: P17 200…

Read More

Search