Posts by Category: Från Skånes FIF

Stockholm Bauhaus Athletics Youth 2015

Stockholm Bauhaus Athletics Youth, som arran­geras efter Diamond League-​​​​galan, vill vara Stock­holms mot­sva­righet till Göte­borgs Världs­ung­domsspel, men dit har man fort­fa­rande en bit kvar. Många skånska ung­domar tävlade på Stock­holms…

Read More

Search