Posts by Category: Från Skånes FIF

SM-​​tävlingar i Skåne

Svenska Fri­id­rotts­för­bundet har idag med­delat att IFK Helsingborg till­delas 2017-​​​​års senior-​​​​SM. Det är kul att se att IFK Helsingborg återigen vill arrangera ett fri­id­rotts­mäs­terskap, säger Svensk Fri­id­rotts gene­ral­sek­re­terare Anders Albertsson…

Read More

JEM 22

Uttag­ningarna till JEM 22 är klara. Täv­lingarna går i Tallinn, EST 9–12 juli och föl­jande 8 skånska juniorer är uttagna: Daniella Busk, Malmö AI — 100 m, 200 m, 4…

Read More

Lag-​​EM

Under lördag-​​​​söndag (20–21/6) går lag-​​​​EM i ryska Che­boksary.I det svenska laget ingår föl­jande del­tagare från skånska klubbar: Daniella Busk, MAI — 100 m och stafett 4 x 100 mJo­sefin Mag­nusson,…

Read More

Search