Posts by Category: Från Skånes FIF

Stockholm Bauhaus Athletics Youth 2015

Stockholm Bauhaus Athletics Youth, som arran­geras efter Diamond League-​​​​galan, vill vara Stock­holms mot­sva­righet till Göte­borgs Världs­ung­domsspel, men dit har man fort­fa­rande en bit kvar. Många skånska ung­domar tävlade på Stock­holms…

Read More

SM-​​tävlingar i Skåne

Svenska Fri­id­rotts­för­bundet har idag med­delat att IFK Helsingborg till­delas 2017-​​​​års senior-​​​​SM. Det är kul att se att IFK Helsingborg återigen vill arrangera ett fri­id­rotts­mäs­terskap, säger Svensk Fri­id­rotts gene­ral­sek­re­terare Anders Albertsson…

Read More

Search