Posts by Category: Från Skånes FIF

Ny fri­id­rotts­an­läggning i Båstad?

Det kan bli beslut om en ny fri­id­rotts­an­läggning i Båstad efter nära 50 års dis­kus­sioner. Fri­id­rotts­för­bundets ord­fö­rande Björn Eriksson och för­bunds­sty­relsens ansvarige för anlägg­nings­frågor Johan Storåkers träfffade kommmunens repre­sen­tanter till­sammans…

Read More

Search