Posts by Category: Från Skånes FIF

Mångkamps-​​SM inomhus

Årets första inomhus-​​​​SM genom­fördes i helgen i Sol­lentuna. Totalt 5 skånska del­tagare, vilket resul­terade i två svenska guld. Guld i F16 femkamp gick till­Sydney Kar­ström–04, Åhus FIK — 3.702 p.8,88…

Read More

Spring i Skåne Trailcup 2019

Kristi­an­stads Trail arran­gerat av Härlövs IF avslutade Skånes Fri­id­rotts­för­bunds andra Trailcup. Del­ta­garna i Spring i Skånes Trailcup har kunnat delta i sex utvalda sank­tio­nerade trail-​​​​lopp i Skåne under 2019.För­ut­sätt­ningen har…

Read More

Search