Posts by Category: Från Skånes FIF

Mångkamps-​​SM inomhus

Årets första inomhus-​​​​SM genom­fördes i helgen i Sol­lentuna. Totalt 5 skånska del­tagare, vilket resul­terade i två svenska guld. Guld i F16 femkamp gick till­Sydney Kar­ström–04, Åhus FIK — 3.702 p.8,88…

Read More

Search