Posts by Category: Från Skånes FIF

Spring Dreams 2019

I år arran­geras Spring Dreams för andra gången . Skånes Fri­id­rotts­förbund (Spring i Skåne) och Magasin Spring arran­gerar till­sammans Spring Dreams den 10 november i Bal­tiska Hallen i Malmö. Ett…

Read More

Utbild­ningar i höst

Föl­jande utbild­ningar är pla­nerade i höst med reser­vation för even­tuella för­änd­ringar. Detaljer om utbild­ningarna kommer under fliken Utbild­ningar.Det skall gå att anmäla sig till utbild­ningarna fr o m 6 augusti.…

Read More

Skånska resultat i JEM22

8 aktiva från skånska fri­id­rotts­för­e­ningar deltog i JEM22 i Gävle 11–14/7. Bäst lyc­kades MAI:s Wictor Petersson med ett brons i kula med 19,53 (19,76 i kvalet). Final­pla­ce­ringar fickAustin Hamilton, MAI…

Read More

Trail Cup 2019

Efter 2 del­täv­lingar i 2019-​​​​års Trail Cup har hit­tills 48 män och 15 kvinnor del­tagit. I den manliga klassen är det just nu delad ledning mellan Andreas Thell, Ystads IF…

Read More

Search