Posts by Category: Från Skånes FIF

Trail Cup 2019

Efter 2 del­täv­lingar i 2019-​​​​års Trail Cup har hit­tills 48 män och 15 kvinnor del­tagit. I den manliga klassen är det just nu delad ledning mellan Andreas Thell, Ystads IF…

Read More

Utom­hus­sta­tistik 2019

Nu finns första ver­sionen av utom­hus­sta­tistiken 2019 för seniorer och ung­domar på hem­sidan.Den är lång­t­ifrån full­ständig. Ännu saknas resultat från t ex täv­lingar i Tårnby, Pann­kaks­spelen i Eslöv och Mång­kampstäv­lingen…

Read More

Search