Posts by Category: Från Skånes FIF

Skånes Bästa 2017

Skånes Fri­id­rotts­för­bunds hemsida pre­sen­terar för 17:e året 10-​​​​bästa listor för det avslutade fri­id­rottsåret.Lis­torna baseras som vanligt endast på seni­or­pre­sta­tioner även om en del aktiva på lis­torna ännu inte nått seni­or­ålder.…

Read More

Search