Posts by Category: Från Skånes FIF

Spring i Skåne Trailcup 2019

Kristi­an­stads Trail arran­gerat av Härlövs IF avslutade Skånes Fri­id­rotts­för­bunds andra Trailcup. Del­ta­garna i Spring i Skånes Trailcup har kunnat delta i sex utvalda sank­tio­nerade trail-​​​​lopp i Skåne under 2019.För­ut­sätt­ningen har…

Read More

Spring Dreams 2019

I år arran­geras Spring Dreams för andra gången . Skånes Fri­id­rotts­förbund (Spring i Skåne) och Magasin Spring arran­gerar till­sammans Spring Dreams den 10 november i Bal­tiska Hallen i Malmö. Ett…

Read More

Utbild­ningar i höst

Föl­jande utbild­ningar är pla­nerade i höst med reser­vation för even­tuella för­änd­ringar. Detaljer om utbild­ningarna kommer under fliken Utbild­ningar.Det skall gå att anmäla sig till utbild­ningarna fr o m 6 augusti.…

Read More

Search