Posts by Category: Från Skånes FIF

Skånes Bästa 2017

Skånes Fri­id­rotts­för­bunds hemsida pre­sen­terar för 17:e året 10-​​​​bästa listor för det avslutade fri­id­rottsåret.Lis­torna baseras som vanligt endast på seni­or­pre­sta­tioner även om en del aktiva på lis­torna ännu inte nått seni­or­ålder.…

Read More

VDM För­e­nings­tävling

Årets VDM-​​​​tävlingar avslu­tades med Terräng-​​​​DM i Helsingborg 21 oktober. Årets VDM-​​​​tävlingar har bestått av 4 inom­hus­täv­lingar och 16 utom­hus­täv­lingar. För 26:e året har de skånska för­e­ningarna tävlat om utmär­kelsen ”Bästa…

Read More

Skåne 2:a i GM utomhus 2017

Årets Göta­lands­mäs­terskap för 13–14 år gick i Udde­valla 9–10 sep­tember. Även detta år var det Skåne och Göteborg som kämpade om distrikts­segern långt före övriga distrikt.Göteborg segrade före Skåne, och…

Read More

Search