Inom­hus­ka­lender

  • Inga tävlingar

Vete­ran­ka­lender

Från Skånes FIF posted by

De nya sko­reg­lerna

Nu har det kommit ett för­tyd­li­gande ang. de nya sko­reg­lerna på Sv. Fri­id­rotts­för­bundets hemsida

Sv. fri­id­rotts­för­bundet skriver att varje täv­lingsar­rangör rekom­men­deras att infor­merar om och – så långt de finner prak­tiskt möjligt – hur de nya reg­lerna ska tillämpas på täv­lingen.  

1

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline