arena­ka­lender

Lång­loppska­lender

Vete­ran­ka­lender

  • Inga tävlingar

En femma för Skåne” ska lyfta ung­doms­fri­id­rotten

Skånes Fri­id­rotts­förbund har tagit ini­ti­a­tivet till ett projekt som ska lyfta Skånes ung­doms­fri­idrott framåt och uppåt. För­slaget är enkelt: Alla för­e­ningar i Skåne som genomför ett långlopp lägger på fem kronor på start­av­giften, ”En Femma för Skåne”. Detta gäller juniorer och äldre. De pengarna går ore­ser­verat till Skånes Fri­id­rotts­förbund för att utöka ung­doms­sats­ningarna också för 15–16 åringar och där­efter även på ung­domar som är 17 och 18 år.

Pro­jektet startar med ome­delbar verkan och gäller under 2016 i första hand, var­efter en utvär­dering görs inför det fort­satta arbetet.

–      Det är oerhört viktigt att vi för­bättrar möj­lig­he­terna för de ung­domar som fort­sätter att fri­id­rotta och där måste vi vara betydligt mer tydliga i vårt mål att för att dessa 15–16 åringar ska känna ett starkt stöd när de går från lag­känslan i Skå­ne­laget under Göta­lands­mäs­ter­skapen där de har varit med när de var 13–14 år, till sitt första Ungdoms-​​SM som 15-​​åriga indi­vider. Här finns en stor risk för att många slutar med fri­idrott och det vill vi före­bygga. Skåne behöver många unga fri­id­rottare för att några ska bli fram­tidens stjärnor. Skåne har tappat gentemot Göteborg under det senaste årtiondet, säger Lesley Lundberg, ord­fö­rande i Skånes Fri­id­rotts­förbund. Vårt mål är att återta första platsen i Göta­lands­mäs­ter­skapen och då måste vi skapa både bredd och djup. Vi måste ha många ung­domar, både flickor och pojkar, som vill fort­sätta med fri­idrott upp genom åren. Vi har massor med talanger som idag är 9–14 år. Nu ska vi skapa bättre för­ut­sätt­ningar för att behålla dem inom fri­id­rotten i Skåne i många år. Ett genom­brott kan komma många år efter att man börjat med fri­idrott.

Göteborg har Göte­borgsvarvet som eko­no­miskt står för en stor och viktig del av ung­doms­fri­id­rottens utveckling. Vi har inget mot­sva­rande arrangemang. I dagarna har det dessutom kommit ett brev från det Hol­ländska fri­id­rotts­för­bundet med en inbjudan till Skånes 15–16 åringar om att vara med i en inter­na­tionell tävling i sep­tember månad 2016.

–      Det vill vi gärna, eftersom våra 15–16-åringar inte längre har något Skå­nelag att se fram mot. Vi måste skapa bättre för­ut­sätt­ningar för att våra ung­domar ska stanna kvar inom fri­id­rotten. ”En femma för Skåne” är en mycket bra start för en sådan utveckling, säger Lesley Lundberg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline