Inom­hus­ka­lender

Vete­ran­ka­lender

  • Inga tävlingar
Från Skånes FIF posted by

Fri­id­rotts­verk­samhet under skärpta all­männa råd

Under går­dagens sty­rel­semöte (4/​11) beslöt sig Skånes Fri­id­rotts­förbund stå bakom Svenska Fri­id­rotts­för­bundets han­tering av fri­id­rotts­verk­samhet under skärpta all­männa råd. Beslutet om de all­männa skärpta restrik­tio­nerna gäller till och med den 17 november, men kan för­längas. Vi åter­kommer efter den 17 november.

Här hittar ni Svensk Fri­id­rotts rekom­men­da­tioner för hur fri­id­rotts­verk­samhet bör utformas under tid då skärpta all­männa råd införts. I doku­mentet finner ni råd och rikt­linjer för träning — och täv­lings­verk­samhet. 
Länk till Svenska Fri­id­rotts­för­bundets hemsida om rikt­lin­jerna: https://​www​.fri​idrott​.se/​n​y​h​e​t​e​r​.​a​s​p​x​?​i​d​=​2​4​851

1

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline