Inom­hus­ka­lender

Vete­ran­ka­lender

Från Skånes FIF posted by

Gert Sjun­nesson — min­nesord

Gert Sjun­nesson, hedersle­damot i Skånes Fri­id­rotts­förbund, har gått ur tiden i en ålder av 83 år.

Upp­dragen i distrikts­för­bundet började 1973 och inne­fattade bland annat ungdoms-​​, senior– och finans­kom­mit­téerna – men fram­förallt sty­relsen från 1982 där han var kassör åren 1985–2010.

För­e­nings­till­hö­righet var IK Pallas, där han började som ung­doms­ledare 1958 och blev ledamot i dess sty­relse 1975 för att fem år senare bli kassör – ett uppdrag som han lämnade efter 30 år.

Gert var en syn­ner­ligen plikt­trogen person, där led­orden var nog­grannhet, ordning och reda. Under åren som kassör i för­bundet var eko­nomin alltid väl skött och det­samma gällde i för­e­ningen. Han kanske inte syntes så mycket utåt alltid men bakom kulis­serna var insat­serna oerhört vär­de­fulla och upp­skat­tades också av omgiv­ningen. Gert var helt enkelt som klippt och skuren för admi­nist­ration.  Som person kunde möj­ligen Gert ytligt sett för en del upp­fattas som lite bister – men bakom den fasaden fanns ett varmt hjärta, humor samt omsorg om för­e­ningen och distrikts­för­bundet. 

För sina insatser och sitt enga­gemang erhöll han guld­me­daljer från respektive Svenska Fri­id­rotts­för­bundet, Skånes Idrotts­förbund och Skånes Fri­id­rotts­förbund och från det sist­nämnda för­bundet även dess guld­plakett.

Vi minns Gert Sjun­nesson med glädje och tack­samhet.  

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline