Inbjudan till läger inför DM och Göta­lands­mäs­ter­skapen samt kval­gränser till Göta­lands

Hej!

För att möj­liggöra högre del­ta­garantal på DM, bättre resultat och en starkare sam­man­hållning inför Göta­lands inbjuder härmed Skånes Fri­idrott till ett dag­läger den 14 december för aktiva födda –00 och –01 på Atle­ticum, Eric Perssons väg 1 i Malmö.

Under lör­dagen den 14 december mellan 9.00–21.00 kommer de aktiva få ta del av en dag inne­hål­lande träning ledd av inspi­re­rande och mycket kunniga tränare, team­building akti­vi­teter samt mat.

Schemat är som föl­jande:

08.45–09.00 Samling

09.00–09.45 Gemensam upp­värmning

09.45–10.45 Första gren­passet

10.45–11.45 Andra gren­passet

11.45–12.00 Gemensam nerjogg och stretching

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Gemensam upp­värmning

13.45–14.45 Tredje gren­passet

14.45.15.45 Fjärde och sista gren­passet

15.45–16.15 Nerjogg och stretching

16.15–17.00 Dusch avslappning

17.00–18.00 Middag

18.00–21.00 Grup­pak­ti­vi­teter + snacks

21.00 Hemfärd

 

Föl­jande grenar och tränare finns på schemat:

Sprint Alex Tursell

Häck Niklas Fern­ström

Medel Ivan Pre­movski

Höjd Morgan Persson

Längd Åke Noren

Tresteg Åke Noren

Kula Staffan Jönsson

Stav Stefan Jeppsson

 

Net­to­kost­naden för för­e­ningen är 200 kr per person (600 kr som för­bundet fak­tu­rerar minus bidrag via Idrotts­lyftet på 400 kr om för­e­ningen är ansluten till Svenska Fri­id­rotts­för­bundet).

 

Anmälan

För att kunna planera upp de olika gren­passen så behöver vi ha infor­mation om vilka grenar som man som aktiv vill vara med på. Alla skall anmäla sig  i 3–4 grenar till de fyra tek­nik­passen för att få ut mer av lägret.  Går bra att dub­blera i en gren och på så vis få dubbel spe­ci­al­träning under lägret.  Anmälan skall ske av för­e­ningen senast 7 december via http://​educa​tionwebre​gi​stration​.idrot​tonline​.se/​h​o​m​e​/​i​n​d​e​x​/​3​7​3​216. OBS! Samtliga måste ange per­son­nummer vid anmälan. Gren­valen mailar för­e­ningen till

Ev. frågor från för­e­ningar besvaras av kansliet: E-​​post: , tel. 040- 600 59 77

Uttag­nings­regler för Göta­lands­mäs­ter­skapen inomhus 2014.

Det kommer vara som vanligt att de 3 bästa vid UDM blir direkt­kva­li­fi­cerade.

Vi har möj­lighet att utöver dessa tre kom­plettera med ytter­ligare 5 per gren.

För­e­ningarna har alltså möjligt att anmäla ytter­ligare del­tagare under för­ut­sättning att den aktive klarat nedan angivna kval­gräns.

Resul­tatet skall vara regi­strerat och godkänt i den skånska ung­doms­sta­tistiken.

Det är dock inte garan­terat att man kommer med i laget om det skulle finnas mer än 8 som önskar deltaga i en gren.

 

 

Kval­gränser Göta­lands­mäs­ter­skapen 15–16 mars 2014

Rekom­men­da­tions­gränser

 

 

 

 

 

P14

P13

F14

F13

60 m

8,20

8,55

8,50

8,70

200 m

26,80

28,80

28,20

29,00

800/​1000 m

3.13,00

2,41

3,30

2.41,00

60 m häck

10,50

11,10

10,10

11,10

Höjd

1,50

1,41

1,44

1,41

Stav

2,20

2,00

2,00

1,80

Längd

4,90

4,60 z

4,60

4,60 z

Tresteg

10,20

9,50 z

9,60

9,30 z

Kula

9,50 (4 kg)

9,65 (3 kg)

8,90 (3 kg)

9,90 (2 kg)

 

Vi vet fort­fa­rande inte var inom­hus­mäs­ter­skapet 2014 skall hållas så vi åter­kommer med mer infor­mation om det.

 

Dock kommer vi även detta år att i bussar till­sammans och sova över på samma sätt som vi gjorde på utomhus Göta­lands 2013.

 

Kval­tiden är från att inom­hus­sä­songen 2013/​2014 startar och den exakta slut­tid­punkten för när man skall ha upp­fyllt resul­taten får vi åter­komma till när vi har en arrangör för täv­lingen.

 

Väl­komna

Kristina Wärff & Lesley Lundberg

Lag­ledare Skå­ne­laget

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline