Inom­hus­ka­lender

Vete­ran­ka­lender

 • Inga tävlingar
Från Skånes FIF posted by

Inbjudan till web­bi­narium för lång­lopp­sar­ran­görer

När: Ons­dagen den 23 sep­tember kl. 18–19
Plats: Web­bi­narium via Zoom
Vem: För­e­ningar som arran­gerar långlopp

Anmäl er senast den 21 sep­tember. Länk till anmäl­nings­sidan

Tyvärr har ju den rådande pan­demin gjort att de flesta av våra långlopp i Skåne har fått ställas in i år. Nu blickar vi framåt mot nästa år och håller tum­marna för att vi kan genomföra våra lopp då.

 

Agenda:

 

 • Långlopp 2020, vilka har genom­förts? Vilka pla­neras att genom­föras?
  • Erfa­ren­heter av dessa?
 • Hur pla­nerar vi lång­lopps­sä­songen 2021
  • Hur tänker din för­ening?
 • Sank­tions­an­sök­ningar 2021 – vad gäller?
 • Våra cuper 2021 – Grand Prix och Trail­cupen
 • Långlopps-​​DM 2021
 • Sko­reg­lerna
 • Övriga frågor

 

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline