Inom­hus­ka­lender

Lång­loppska­lender

Vete­ran­ka­lender

Från Skånes FIF posted by

NU KÖR VI: Att leda mot framgång med Sven Nylander och Pia Sander

Möt Sven Nylander och Pia Sander i Skånes Fri­id­rotts­för­bunds stor­satsning på kom­pe­tens­ut­veckling och team­building för samtliga ledare och tränare i Skåne.

I samband med årets täv­lings­kon­fe­renser bjuder Skånes Fri­id­rotts­förbund in till en inspi­re­rande utbildning på design­ho­tellet Lundia, Knut den stores torg 2 i Lund lör­dagen den 5 oktober.

Alla ledare och tränare på alla nivåer inklusive sty­rel­se­le­da­möter och kom­mittéer är väl­komna att delta.

Pris per person är 600 kr och fak­tu­reras din för­ening som får tillbaka pengarna genom Idrotts­lyftet. Vi på för­bundet bistår med bidrags­an­sökan om så önskas.

På efter­mid­dagen delar vi upp oss i föl­jande grupper:

  1. Idégruppen: Feedback till ny verk­sam­hets­in­riktning
  2. Täv­lings­kon­ferens Arena
  3. Täv­lings­kon­ferens Långlopp

Detal­jerad infor­mation skickas ut separat för efter­mid­dagens akti­vi­teter.

Vi träffas 09.30 för inskrivning och håller på till ca 15.30 med pauser för lunch och fika.

Anmälan sker för­e­ningsvis till senast den 27 september.
Ange deltagare med namn, personnummer och funktion i din förening.

Hämta inbjudan som PDF

Pia 0913Pia Sander har lång ope­rativ erfa­renhet som VD för EFL, Scancoin Italien och dot­ter­bolag inom Aca­de­me­di­a­kon­cernen. Idag arbetar hon som inte­rimschef senast som rektor för Skurups Folk­hög­skola.
Pia har också mångårig erfa­renhet som mana­gement konsult med fokus på stra­tegisk utveckling och pla­nering.
Hon är en upp­skattad före­läsare inom området ”mål­styrning” med utgångs­punkt från företags och orga­ni­sa­tioners svå­rig­heter att sätta tydliga och rele­vanta mål som moti­verar grupper och indi­vider till att pre­stera bättre. Exempel på kunder är E.ON, One och Lant­männen.

IMG_6424Sven Nylander, nordisk rekord­hållare på 400 m häck, till­hörde världs­e­liten i fri­idrott i mer än 15 år. Han är en av Sve­riges meste mäs­ter­skaps­löpare med 13 stora mäs­terskap bakom sig där han bla annat deltog i 4 Olym­piska spel. Han har som ende svensk tagit medaljer i 3 EM. Genom sin unika erfa­renhet från världs­e­liten och från att själv ha blivit coachad av de bästa cocherna i världen, Anthony Robbins, Robert Dilts och Richard Bandler, har Sven des­til­lerat ner vad som krävs för att bli ett hög­pre­ste­rande ”Jag” och ”Lag”. Sven jobbar idag som före­läsare och process coach, där han de senaste åren har haft kunder som Atlas Copco, Bonnier, Ericsson, Grant Thornton, Logica och Skanska.

Varmt väl­komna!

1

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline