Inom­hus­ka­lender

Lång­loppska­lender

Vete­ran­ka­lender

  • Inga tävlingar
Från Skånes FIF posted by

Nya täv­lings­rikt­linjer inne –20/​21

Nya rikt­lin­jerna samt sank­tions­blan­ketten som ska användas under inom­hus­sä­songen. I samband med detta vill upp­märk­samma er på ett öppet web­bi­narium tisdag 20/​10 för alla täv­lingsar­ran­görer som är intres­serade och vill ha mer infor­mation. Web­bi­narium  kommer  även spelas in och pub­li­ceras i efterhand. Till anmälan!

Till Svensk Fri­id­rotts rikt­linjer för inom­hus­täv­lingar säsongen 2020–21 

Till ansök­nings­blankett för sanktion

 

 

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline