Inom­hus­ka­lender

  • Inga tävlingar

Vete­ran­ka­lender

Från Friidrott.se posted by

Var med och tyck till om resultat– och sta­tis­tik­system!

Var med och tyck till om resultat– och sta­tis­tik­system!
Svensk Fri­idrott kommer att starta ett resultat– och sta­tis­tik­system vilket möj­liggör insamling av betydligt mer resultat och därmed djupare listor än idag. Vilka funk­tioner vill du ha med i systemet? Anmäl dig till kost­nadsfri workshop i Atle­ticum den 8 maj.

Att samla resultat i data­baser möj­liggör andra typer av listor, t ex för distrikt och för­e­ningar och det skapar också andra möj­lig­heter, bl a går det att utläsa trender och ten­denser på ett annat sätt. I det nya systemet är ambi­tionen också att man ska kunna söka på namn, få fram per­sonliga rekord, resul­tat­ut­veckling, en aktivs are­na­täv­lingar under ett år, med mera.
Nu vill vi veta vad du vill få ut av ett resultat– och sta­tis­tik­system i din roll som aktiv/​tränare/​ledare/​tävlingsarrangör etc!
Anmäl dig till Svensk Fri­id­rotts workshop tisdag 8 maj i Atle­ticum i Malmö!

Läs-​​mer-​​länk på fri​idrott​.se:
http://​www​.fri​idrott​.se/​n​y​h​e​t​e​r​.​a​s​p​x​?​i​d​=​2​1​966

Anmäl­nings­länken:
http://​idrot​tonline​.se/​S​v​e​n​s​k​a​F​r​i​i​d​r​o​t​t​s​f​o​r​b​u​n​d​e​t​/​U​t​b​i​l​d​n​i​n​g​a​r​/​?​e​v​e​n​t​i​d​=​1​1​0​7​4​7​3​&​a​m​p​;​s​i​s​u​o​r​g​i​d​=63

Svara gärna också på enkäten om resultat och sta­tistik!

 
1

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline