Årsmöten

Klicka på ett Årsmöte för att se till­hö­rande dokument.

1 mars 2018 i Lund

Kal­lelse

Röstlängd

Föredragningslista 2018

Sty­relsens förslag 2018
- Ser­vice­av­gifter 2018
- DM avgifter förslag 2018

Motion till Skånes Friidrottsförbunds årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017

Förslag Verk­sam­hetsplan 2018

Förslag budget 2018

Val­be­red­ningens förslag 2018

Pris­tagare 2018

Fullmakt (mall) (Word)

Rapport

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline