Års­möten

Klicka på ett Årsmöte för att se till­hö­rande dokument.

4 mars 2020 i Lund

Kal­lelse

Röstlängd

Föredragningslista 2020

Sty­relsens förslag 2020
- Ser­vice­av­gifter 2020
- DM avgifter 2021

Motion till Skånes Friidrottsförbunds årsmöte 2020
- Inga motioner har inlämnats till 2020-​​års årsmöte

Verksamhetsberättelse 2019

Förvaltningsberättelse 2019

Förslag Verk­sam­hetsplan 2020
- kommer att pre­sen­teras på års­mötet

Förslag budget 2020
- kommer att pre­sen­teras på års­mötet

Val­be­red­ningens förslag 2020

Pris­tagare 2020

Fullmakt (mall) (Word)

Rapport

1 mars 2018 i Lund

Kal­lelse

Röstlängd

Föredragningslista 2018

Sty­relsens förslag 2018
- Ser­vice­av­gifter 2018
- DM avgifter förslag 2018

Motion till Skånes Friidrottsförbunds årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017

Förslag Verk­sam­hetsplan 2018

Förslag budget 2018

Val­be­red­ningens förslag 2018

Pris­tagare 2018

Fullmakt (mall) (Word)

Rapport

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline