Verk­sam­hets­om­råden

 

Roland Ekström
Mobil: 070 — 588 65 25
Bengt Hansson - Utb. ansv.
Mobil: 070 - 814 88 63

Fredrik Lindvall
Mobil: 070 - 551 67 16

Kon­takt­person: Roland Ekström
Mobil: 070 — 588 65 25
Kon­takt­person: Bengt Hansson
Mobil: 070 — 814 88 63
Kon­takt­person: Fredrik Lindvall
Mobil: 070 — 551 67 16
Kon­takt­person: Mia Havinder
Mobil: 070 — 990 53 08
Kon­takt­person: Annika Hovang
Mobil: 073 — 326 90 90
Arena: Fredrik Lindvall
Mobil: 070 — 551 67 16

Långlopp: Mia Havinder
Mobil: 070 - 990 53 08

Veteran: Ulf Agrell
Lyckås­gatan 19
215 65 Malmö
Hem: 040 — 96 94 88
Mobil: 070 — 567 00 06

Kon­takt­person:
Roger Kel­lerman
För­e­nings­gatan 7 D
271 46 Ystad
Mobil: 073 — 040 42 96

 

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline