Verk­sam­hets­om­råden

 

Roland Ekström
Mobil: 070 — 588 65 25
Bengt HanssonUtb. ansv.
Mobil: 070 — 814 88 63

Kon­takt­person: Roland Ekström
Mobil: 070 — 588 65 25
Kon­takt­person: Bengt Hansson
Mobil: 070 — 814 88 63
Kon­takt­person: Mia Havinder
Mobil: 070 — 990 53 08
Kontaktperson: Annika Hovang
Mobil: 073 - 326 90 90
Arena: Annika Hovang
Mobil: 073 — 326 90 90

Långlopp: Mia Havinder
Mobil: 070 — 990 53 08

Veteran: Ulf Agrell
Lyckås­gatan 19
215 65 Malmö
Hem: 040 — 96 94 88
Mobil: 070 — 567 00 06

 

 

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline