Övrigt

Hedersordförande/​-​​ledamöter

Möl­le­vägen 26
243 36 Höör
0413 — 227 45
070 — 550 31 79
Lyckåsgatan 19
215 65 Malmö
040-96 94 88
070-567 00 06

Furustads­vägen 579–32
290 38 Vil­lands Vånga
044–944 20

Attusa 167
277 45 S:t Olof
0414-604 58
070-628 13 69

Föreningstorget 1 B
241 32 Eslöv
070-589 58 27

 

Revisorer

Kollegiegatan 2 C
214 54 Malmö
040-21 86 51
Kielergatan 27 B
252 69 Råå

 

Valberedning

Engelska vägen 17 A
291 50 Kristianstad
044-12 06 58
Högas­tens­gatan 10
252 32 Helsingborg
Mobil: 070–512 15 96
Handskma­kar­gatan 4 B
291 52 Kristi­anstad
076–107 94 88

 

För­bunds­ban­mätare

Jäga­re­gatan 190
226 53 Lund
046–30 73 32

 

För­bunds­starter

Bara
070–250 24 62

Stadgar

Stadgar (Word)

Historik

Huvudfunktionärer

Heders­priser

Blan­ketter

Ladda ner blankett (Excel) för reseräkning, miler­sättning och arvode
Ladda ner ansök­nings­blankett (Word) för utmär­kelser

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline