Inom­hus­ka­lender

  • Inga tävlingar

Vete­ran­ka­lender

Från Skånes FIF posted by

RF:s första analys av för­luster vid inställda täv­lingar

Riksid­rotts­för­bundet har gjort en första pre­li­minär analys av för­luster av inställda arrangemang på grund av coro­na­vi­ruset.
Det gäller perioden mars-​​april och ligger på 500 mil­joner.
Man fort­sätter nu med perioden maj-​​juni — en period då vi inom fri­id­rotten har mycket täv­lingar.
Detta skall ligga til grund för begäran om eko­no­miskt bistånd från stats­mak­terna.

Läs mer här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline