Inom­hus­ka­lender

  • Inga tävlingar

Vete­ran­ka­lender

Från Skånes FIF posted by

Så pre­nu­me­rerar din för­ening på sin års­sta­tistik

I juni offent­lig­gjordes Svensk Fri­id­rotts nya resultat– och sta­tis­tiksajt – fri​id​rotts​sta​tistik​.se. Det innebär djupare och snabbare upp­da­terad sta­tistik och fler typer av års­bäs­ta­listor, bl a distriks­sta­tistik och möj­lighet för för­e­ningar att pre­nu­merera på sin egen års­sta­tistik.

På fri​id​rotts​sta​tistik​.se samlas alla svenska are­na­re­sultat in sedan 1 november 2019. Sajten inne­håller över 35.000 aktiva från 450 för­e­ningar och totalt mer än 400.000 resultat. Förutom tra­di­tio­nella års­bäs­ta­listor finns bland annat utökad resul­tat­s­ervice och möj­lighet att söka på namn för att se samlad infor­mation om en aktiv som per­sonliga rekord, meriter, resul­tat­ut­veckling mm.
– Det nya sta­tis­tik­sy­stemet innebär ett stort stöd för för­e­ningarna. Några har egna, enklare system men det stora fler­talet sam­man­ställer sin sta­tistik med mer eller mindre manuella lös­ningar. Nu har vi ett enhetligt system som gör det enklare att hitta vär­defull och väsentlig sta­tistik från historien men framför allt i nutid, säger Svensk Fri­id­rotts gene­ral­sek­re­terare Stefan Olsson.

Erbju­dande fram till 31 augusti
Precis som tidigare så är de 25-​​djupa års­bäs­ta­lis­torna, resul­tat­s­ervice mm kost­nads­fritt. Men det går också att som pri­vat­person bli medlem och teckna en egen pre­nu­me­ration vilket betyder att man får tillgång till djupare och mer inne­hållsrika års­bäs­ta­listor, mer omfat­tande genom-​​tiderna-​​listor, bättre resul­tat­s­ervice mm.
Fram till den  augusti 2020 har alla möj­lighet att kost­nads­fritt ta del av allt på fri​id​rotts​sta​tistik​.se genom att regi­strera sig med namn och mejl­a­dress (ingen bind­ningstid).

För­e­nings­pre­nu­me­ration
Alla för­e­ningar har också möj­lighet att pre­nu­merera på sin egen års­sta­tistik och löpande få den upp­da­terad på en egen sida. Till detta kommer ett resul­tatflöde och fem pri­vat­pre­nu­me­ra­tioner. Läs mer om för­e­nings­pre­nu­me­ration nedan och se exempel på för­e­ningar som använder tjänsten.

För­e­nings­pre­nu­me­ration 
Pri­vat­pre­nu­me­ration – erbju­dande med kost­nadsfri tillgång till allt t o m 31 augusti 2020
Distrikts­sta­tistiken
Läs mer om det nya sta­tis­tik­sy­stemet 
Till fri​id​rotts​sta​tistik​.se 

Jonas Hedman
Pro­jekt­ledare fri​id​rotts​sta​tistik​.se

Banner_250x240

 

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline