Inom­hus­ka­lender

  • Inga tävlingar

Vete­ran­ka­lender

Från Friidrott.se posted by

Sverige på fötter

Hej alla distrikt!

Vissa av er har jag träffat eller varit i kontakt med tidigare men några av er har jag ännu inte haft nöjet att prata med. J

Jag kon­taktar er som grupp för att gemensamt informera er om ett ini­tiativ som vi vill att så många som möjligt i fri­id­rotten och Sverige ska vara en del av. Det jag pratar om är Sverige på fötters mani­fes­tation den 14 juni mellan kl. 17 och 18.

Vad är nu detta?

Sverige på fötter är ett projekt som vi genomför med stöd av Post­kodens Idrotts­stif­telse och det syftar, precis som det låter, till att få fler i Sverige att komma på fötter och röra på sig. Vi har väldigt många som rör på sig i våra för­e­ningars verk­sam­heter – både i trä­nings­grupper och som del­tagare i våra lopp. Men vi vet också att det är många som tvekar inför att börja träna med en för­ening eller att ställa upp i ett lopp. Vissa känner att de måste komma i form först, andra har helt enkelt inte en vana att träna. Till det kommer det stora behovet och det enorma värdet av en högre grad av fysisk akti­vitet – både för indi­vider och för sam­hället i stort. Det är här Sverige på fötter kommer in.

 Med mani­fes­ta­tionen vill vi fira att rörelse är världens bästa vaccin och medicin. Den är utformad lite på samma sätt som ”Earth hour”, men istället för att män­niskor ska släcka och sitta inne så vill vi få så många som möjligt att röra på sig sam­tidigt, under samma timme. Timmen kallas också Sverige på fötter och upp­ma­ningen lyder ”Gör vad du vill, bara du inte sitter still”. Mani­fes­ta­tionen går av stapeln den 14 juni mellan kl. 17 och 18 och fri­id­rotts­rö­relsen ska genom arran­ge­randet av många lokala akti­vi­teter under timmen vara hjärtat i mani­fes­ta­tionen och dit vi hän­visar män­niskor som vill delta. För­e­ningarna bestämmer själva var och hur deras akti­vi­teter genomförs, men vi vill att de ska vara gratis och utformade för att locka fler än befintliga med­lemmar.

Se bifogat infor­ma­tionsblad där ni kan läsa mer. Hit­tills är det drygt 30 för­e­ningar som med­verkar, men vi vill bli fler!

Vid sidan av mani­fes­ta­tionen omfattar även Sverige på fötter även ett stöd till för­e­ningar som vill starta upp nybörjar-​​löpargrupper. Infor­mation om detta åter­finns också i bladet.

 Jag ansvarar för att samla in akti­vi­teter och koor­dinera Sverige på fötter så tveka inte att höra av er om ni har några frågor!

 Varma häls­ningar,

Hillevi Thor

—————————–

Hillevi Thor

SVENSK FRI­IDROTT

—————————–

 Svenska  Fri­id­rotts­för­bundet

Heli­os­gatan 3

SE-​​120 30 STOCKHOLM

 tel: +46–10-476 53 51

mob: +46–72-559 17 78

fax: +46 8 724 68 61

e-​​post:

webb: http://​www​.fri​idrott​.se  http://​www​.svenska​lopare​.se

Sverige på fötter — Rörelse är världens bästa vaccin och medicin — Infor­ma­tions­bro­schyr föreningar

 

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline