Inom­hus­ka­lender

Vete­ran­ka­lender

  • Inga tävlingar
Från Skånes FIF posted by

Täv­lingar och sank­tioner 2021

Här kommer lite kort info om täv­lingar och sank­tioner 2021: 

- Sank­tions­pe­rioden för ute-​​21 öppnar 1 sep, ansökan görs i FRIDA. Perioden kommer i år för­längas till sista oktober (mot ordi­narie sista sep­tember) pga. för­dröjning i pla­nering av cen­trala pro­grammet
— I och med förra veckans revi­dering av täv­lings­be­stäm­melser kommer här en ny blankett, den finns på fri​idrott​.se
- pdf.  Ansök­nings­blankett för sanktion

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline