Ban­mät­ningar

Nedan­stående dokument visar samtliga ban­mät­ningar utförda av för­bunds­ban­mätare Per Månsson.

Långlopp som söker sanktion för marathon eller halv­ma­rathon skall ha en i förväg verk­ställd
ban­mätning av för­bunds­ban­mätare.
Det är önskvärt att även lopp som inne­håller sträcka i täv­lingens namn (t.ex. –milen) mäts av
för­bunds­ban­mätare och gärna även andra lopp.

Kon­takt­upp­gifter till Per Månsson finns under Orga­ni­sation — Ansvars­om­råden — Ban­mätning för långlopp.

Ban­mät­ningar (utgåva 2019-​​10-​​07)

 

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline