Glo­balsport Cup

Glo­balsport Cup

Under inom­hus­sä­songen 2019 inrättas en ny täv­lingsform — Glo­balsport Cup.

Det gäller att utse vin­terns snab­baste 15-​​åring och täv­lingarna som ingår:

Sprin­ter­träffen 12 januari 2019 i Lund

Pal­las­spelen 26–27 januari 2019 i Malmö

Atle­ticum­spelen 9–10 feb­ruari 2019 i Malmö

Läs närmare om regler och för­ut­sätt­ningar för täv­lingen  här

 

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline