Allmän infor­mation

Varje år arran­geras Göta­lands­mäs­ter­skapen i fri­idrott inomhus och utomhus för 13–14-åringar. Inom­hus­täv­lingen hålls normalt i början av mars och utom­hus­täv­lingen i början av sep­tember. De distrikt som ingår i Göta­lands­re­gionen och deltar med lag i Göta­lands­mäs­ter­skapen är Ble­kinge, Bohuslän-​​Dal, Göteborg, Halland, Skåne, Småland, Väs­ter­götland och Öster­götland.

På Göta­lands­re­gi­onens hemsida finns infor­mation om datum och plats för stun­dande Göta­lands­mäs­terskap samt gäl­lande regler för både inomhus– och utom­hus­täv­lingen. Klicka här för att läsa mer om dessa.

Täv­lingen är dels en indi­vi­duell tävling där Göta­lands­mästare koras i varje gren, men även en lag­tävling där poäng till­räknas laget för pla­ce­ringarna 1–6 i varje gren. Efter avslutad tävling räknas den sam­man­lagda poängen ihop för varje lag och en Göta­lands­mästare i lag­täv­lingen koras.

Nya regler för att kvala in till skå­ne­laget fr.o.m. 2019.
De som är bland 8 främsta i distriktets sta­tistik för respektive gren för P/​F 13 och P/​F 14 när kval­pe­rioden är avslutad är kan­di­dater till plats i skå­ne­laget.

De aktiva till­sammans med sina tränare bestämmer vilka grenar den aktive vill anmäla sig till av de som han/​hon kvalat i (pri­o­ritera i ordning). Denna infor­mation skickas till lag­le­darna senast den tid­punkt som finns angiven i infor­ma­tionen för Göta­lands­mäs­ter­skapen för att man skall hinna sam­man­ställa laget.

Till/​från täv­lingen åker laget buss och över­natt­ningen sker beroende på avstånd till arran­ge­rande stad antingen från fredag-​​söndag eller lördag-​​söndag. Infor­mation om tider, upp­hämt­nings­platser och boende för de aktiva pub­li­ceras här på hem­sidan ca 2–3 veckor innan täv­lingen.

Utöver lag­ledare så består ledarstaben av ett antal gren­ledare som hjälper de aktiva i pla­nering och genom­fö­randet av respektive gren vid täv­lingen.

 

 

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline