Göta­lands­mäs­ter­skapen inomhus 2018

Göta­lands­mäs­ter­skapen (13–14 år) inomhus, Var­bergs GIF Fri­idrott, Varberg 10–11 mars 2018
- Arran­görens GM-​​sida

Inbjudan

PM

Tids­program lördag
Tids­program söndag

Obs! Sista dag för att uppnå kval­grän­serna kommer att beslutas och anges här så snart arran­gören av
Göta­lands­mäs­ter­skapen angett sista anmäl­nings­datum till täv­lingen.

Infor­mation inför GM inomhus 2018 (del 1)

Infor­mation inför GM inomhus 2018 (del 2)

Reseinfo

Resultat

Kval­gränser Göta­lands­mäs­ter­skapen 10–11 mars 2018

Rekom­men­da­tions­gränser

 

 

 

 

 

P14

P13

F14

F13

60 m

8,15

8,61

8,51

8,69

200 m

27,11

29,10

27,91

29,28

800/​1000 m

3.17,45
(1000 m)

2.35,96
(800 m)

3.31,72
(1000 m)

2.41,80
(800 m)

60 m häck

10,79

11,22

10,39

10,81

Höjd

1,46

1,37

1,45

1,38

Stav

2,20

1,93

2,01

1,93

Längd

4,81

4,48 z

4,69

4,52 z

Tresteg

9,52

9,24 z

9,58

9,24 z

Kula

9,22 (4 kg)

8,40 (3 kg)

8,94 (3 kg)

9,94 (2 kg)

 Föl­jande har klarat kval­grän­serna:

 Klarade kvalgränser

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline