Göta­lands­mäs­ter­skapen utomhus 2018

Göta­lands­mäs­ter­skapen (13–14 år) utomhus
Arrangör: Eslövs AI Fri­idrott
Plats: Eke­valla IP, Eslöv
Datum: 15–16/9
- Hemsida

Ute-​​GM 2018 Info 1

Ute-​​GM 2018 info 2

Föl­jande har klarat kval­grän­serna:
Klarade kval GM utomhus 2018 ver.8  (2 sep­tember)

Obs! Sista dag för att uppnå kval­grän­serna är ändrat till söndagen 2 sep­tember 2018.
Sista anmäl­ningstid till GM-​​laget ändras sam­tidigt till kl. 20.00 sön­dagen 2 sep­tember 2018.

Kval­gränser Göta­lands­mäs­ter­skapen 15–16 sep­tember 2018

Rekom­men­da­tions­gränser

 

 

 

 

 

P14

P13

F14

F13

60/​80 m

10,55

8,45

11,00

8,60

200/​300 m

42,10

28,25

45,35

28,85

600/​800 m

2.21,00

1.51,95

2.38,80

1.51,45

1.500 m

 

5.11,00

 

5.48,75

2.000 m

6.51,50

 

7.48,50

 

60/​80 m häck

13,65

10,80

13,44

10,45

200/​300 m häck

48,00

33,10

53,00

32,65

1.500 m hinder

5.29,20

 

6.35,50

 

Höjdhopp

1,49

1,37

1,46

1,43

Stavhopp

2,35

2,05

2,15

1,90

Längdhopp

4,85

4,65 z

4,70

4,70 z

Tre­stegshopp

10,10

9,40 z

9,55

9,60 z

Kula

9,55
(4 kg)

8,70
(3 kg)

9,30
(3 kg)

10,30
(2 kg)

Diskus

22,80
(1 kg)

21,65
(0,6 kg)

24,55 (0,75 kg)

22,00
(0,6 kg)

Slägga

22,35
(4 kg)

21,90
(3 kg)

25,90
(3 kg)

25,50
(2 kg)

Spjut

27,55
(600 g)

28,60
(400 g)

24,20
(500 g)

22,90
(400 g)

 

 

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline