Infor­mation om DM-​​tävlingar

Ålders­be­stäm­melser

För våra distrikts­mäs­terskap gäller reg­lerna för SM som anges i All­männa regler/​bestämmelse, punkt 4.4 och 4.5 
(https://​www​.fri​idrott​.se/​t​a​v​l​i​n​g​/​b​e​s​t​a​m​m​/​s​m​p​r​o​g​r​a​m​.​a​spx)

Detta innebär att:

  • DM-​​tävling för junior, ungdom eller veteran är strikt ålders­bunden, endast per­soner födda det/​de år som defi­nierar klassen får delta.
  • DM tävling för senior är öppen för alla obe­roende av födelseår. Enda restrik­tionen är att för terräng, landsväg*och 5000m, 10000m och 3000m hinder på bana måste den täv­lande fylla minst 17 år under året.

* För landsväg/​väg gäller distan­serna 10km, halv­ma­rathon, marathon och 100km.

Alla vete­ran­klasser ingår per auto­matik i senior­klass.

 

Ålders­klasser och grenar på DM

Våra DM-​​tävlingar följer samma ålders­klasser och grenar som anges för SM-​​tävlingar:

SM-​​tävlingar för seniorer

SM-​​tävlingar för juniorer

SM-​​tävlingar för ung­domar

SM-​​tävlingar för vete­raner

För ålders­klas­serna 12–14 år gäller föl­jande grenar:

F12-​​F14, ute

https://​www​.fri​idrott​.se/​b​a​r​n​-​u​n​g​d​o​m​/​t​a​v​l​i​n​g​/​g​r​e​n​f​l​i​c​k​.​a​spx

P12-​​P14, ute

https://​www​.fri​idrott​.se/​b​a​r​n​-​u​n​g​d​o​m​/​t​a​v​l​i​n​g​/​g​r​e​n​p​o​j​k​.​a​spx

F12-​​F14, P12-​​14, Inne

https://​www​.fri​idrott​.se/​b​a​r​n​-​u​n​g​d​o​m​/​t​a​v​l​i​n​g​/​g​r​e​n​i​n​n​e​.​a​spx

DM landsväg/​väg) gäller även föl­jande distanser enligt sty­rel­se­beslut (2019):

P13: 3 km

F13: 3 km

P15: 3 km

F15: 3 km

P17: 10 km

F17: 10 km

P19: 10 km

F19: 10 km

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline