Spring i Skånes Trailcup 2018

Banner_Trailcup

Spring i Skånes Trailcup 2018

Skånes Fri­id­rotts­förbund pre­sen­terar för första gången en trailcup under 2018.

Del­ta­gande och resultat kommer att utvär­deras efter avslutad säsong och kommer even­tuellt utgöra ett underlag för ett distrikts­mäs­terskap i trail 2019.

Täv­lingar

3/​3 Åhus TrailRun OK Pan-​​Kristianstad Åhus
22/​4 Göing­e­fejden Trailrun FK Göingarna Gummarp
7/​7 Genarps IF Trail (GIFT) Genarps IF Genarp
1/​9 Ryss­berget Trail Ryss­bergets IK Söl­vesborg
13/​10 Skrylle Chal­lenge Björnstorps IF S. Sandby
25/​11 Kristi­anstad Trail Härlövs IF Kristi­anstad

 
Ställ­ningen pre­sen­teras löpande under Resultat

Regler

  • Täv­lingen är öppen för idrottsman/​-​​kvinna som repre­sen­terar för­ening ansluten till Skånes Fri­id­rotts­förbund.
  • För att deltaga ska den aktive fylla minst 17 år 2018.
  • Spring i Skånes Trailcup gäller för seniorer i täv­lings­klass, som går på loppets längsta sträcka för män respektive kvinnor.
  • 4 bästa resul­taten räknas. Segrar gör den löpare som samlar flest poäng. Vid lika resultat räknas pla­cering i finaltäv­lingen.
  • Löpare måste deltaga i minst 4 del­täv­lingar för att erhålla bidrag.
  • Poäng­be­räkning: Vi åter­kommer inom kort med regler för poäng­be­räkning.
  • Priser i klas­serna Män och Kvinnor:
   1:a 1.500 kr, 2:a 1.000 kr, 3:a 500 kr
  • Pri­serna utgår som trä­nings­bidrag och utbe­talas till den täv­landes för­ening.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline