Spring i Skånes Trailcup 2019

 

logga Spring i Skåne trailcup

 

 

 

 

 

Spring i Skånes Trailcup 2019

Skånes Fri­id­rotts­förbund pre­sen­terar för andra gången en trailcup under 2019.

Del­ta­gande och resultat kommer att utvär­deras efter avslutad säsong och kommer even­tuellt utgöra ett underlag för ett distrikts­mäs­terskap i trail ett kom­mande år.

Täv­lingar

2/​3 Åhus TrailRun — 21 km OK Pan-​​Kristianstad Åhus
6/​7 Genarps IF Trail (GIFT) — 27 km Genarps IF Genarp
22/​9 Ryss­berget Trail - 17 km Ryss­bergets IK Söl­vesborg
5/​10 Göing­e­fejden Trailrun - 12 km FK Göingarna Sibbhult
19/​10 Skrylle Chal­lenge — 26 km Björnstorps IF S. Sandby
24/​11 Kristi­anstad Trail - 25 km Härlövs IF Kristi­anstad

 
Ställ­ningen pre­sen­teras löpande under Resultat

Regler

  • Täv­lingen är öppen för idrottsman/​-​​kvinna som repre­sen­terar för­ening ansluten till Skånes Fri­id­rotts­förbund.
  • För att deltaga ska den aktive fylla minst 17 år 2019.
  • Spring i Skånes Trailcup gäller för seniorer deltar i täv­lings­klass eller öppen klass, och som går på loppets längsta sträcka för män respektive kvinnor.
  • 4 bästa resul­taten räknas. Segrar gör den löpare som samlar flest poäng. Vid lika resultat räknas pla­cering i finaltäv­lingen.
  • Löpare måste deltaga i minst 4 del­täv­lingar för att erhålla bidrag.
  • Poäng­be­räkning: Se tabell nedan.
  • Priser i klas­serna Män och Kvinnor:
   1:a 1.500 kr, 2:a 1.000 kr, 3:a 500 kr
  • Pri­serna utgår som trä­nings­bidrag och utbe­talas till den täv­landes för­ening.

Poäng­be­räkning

Pla­cering Poäng
1 250
2 230
3 212
4 196
5 182
6 170
7 160
8 152
9 146
10 142
11 — 61 140, 138, 136,.….44, 42, 40
dvs. fal­lande med 2 poäng per pla­cering
62 — 100 39, 38, 37,.……3, 2, 1
dvs. fal­lande med 1 poäng per pla­cering

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline