Spring Skånes Grand Prix, långlopp 2016

 

springlfawebb

skanes_gp

 

        

 

 

Täv­lingar

14/​5 Springtime IFK Helsingborg
28/​5 Ängla­milen Ängel­holms IF
1/​7 Start­skottet OK Pan-​​Kristianstad
12/​7 Wal­lan­der­loppet Ystads IF, Fri­idrott
24/​8 Orde­rin­ve­st­loppet FK Göingarna
27/​8 Trel­le­borgs­loppet IFK Trel­leborg, Fri­idrott
1/​10 Malmö Halv­ma­rathon Malmö AI
16/​10 Helsing­borgs Ter­ränglopp IS Göta
30/​10 Ydding­e­loppet Hele­ne­holms IF

 

Regler

  • Täv­lingen är öppen för idrottsman/​kvinna som repre­sen­terar för­ening ansluten till Svenska Fri­id­rotts­för­bundet.
  • För att deltaga ska den aktive fylla minst 17 år 2016.
  • Skånes GP gäller för seniorer i täv­lings­klass eller öppen klass. Vete­raner som tävlar på samma distans räknas in i resultat oavsett vilken ålders­klass de del­tagit i.
  • 6 bästa resul­taten räknas. Segrar gör den löpare som samlar flest poäng. Vid lika resultat räknas pla­cering i finaltäv­lingen.
  • Löpare måste deltaga i minst 5 del­täv­lingar för att erhålla bidrag.
  • Poäng­be­räkning: I varje del­tävling för
   pla­cering 1–6 enligt skalan 7–5-4–3-2–1.
   I final­loppet för pla­cering
   1–9 enligt skalan 10–8-7–6-5–4-3–2-1.
   För att erhålla poäng i finalen måste löpare ha tagit poäng i tidigare del­tävling.
  • Priser i klas­serna Män och Kvinnor:
   1:a 5.000, 2:a 3.000, 3:e 2.000, 4:a 1.000,
   5:a 500
  • Pri­serna utgår som trä­nings­bidrag och utbe­talas till den täv­landes för­ening.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline