Spring Skånes Grand Prix, långlopp 2018

 

springlfawebb

skanes_gp

 

        

 

 

Täv­lingar

21/​4 Skryl­le­loppet Björnstorps IF
5/​5 Springtime IFK Helsingborg
26/​5 Ängla­milen Ängel­holms IF
10/​6 Mal­möloppet Malmö AI
4/​7 Hörby Mark­nadslopp Frosta OK
10/​7 Wal­lan­der­loppet Ystads IF, Fri­idrott
22/​8 Orde­rin­ve­st­loppet FK Göingarna
25/​8 Trel­le­borgs­loppet IFK Trel­leborg, Fri­idrott
21/​10 Helsing­borgs Ter­ränglopp — Final IS Göta

 
Ställ­ningen pre­sen­teras löpande under Resultat

Regler

  • Täv­lingen är öppen för idrottsman/​kvinna som repre­sen­terar för­ening ansluten till Skånes Fri­id­rotts­förbund.
  • För att deltaga ska den aktive fylla minst 17 år 2018.
  • Skånes GP gäller för seniorer i täv­lings­klass eller öppen klass. Vete­raner som tävlar på samma distans räknas in i resultat oavsett vilken ålders­klass de del­tagit i.
  • 6 bästa resul­taten räknas. Segrar gör den löpare som samlar flest poäng. Vid lika resultat räknas pla­cering i finaltäv­lingen.
  • Löpare måste deltaga i minst 4 del­täv­lingar för att erhålla bidrag.
  • Poäng­be­räkning: I varje del­tävling för
   pla­cering 1–6 enligt skalan 7–5-4–3-2–1.
   I final­loppet för pla­cering
   1–9 enligt skalan 10–8-7–6-5–4-3–2-1.
   För att erhålla poäng i finalen måste löpare ha tagit poäng i tidigare del­tävling.
  • Priser i klas­serna Män och Kvinnor:
   1:a 5.000, 2:a 3.000, 3:e 2.000, 4:a 1.000,
   5:a 500
  • Pri­serna utgår som trä­nings­bidrag och utbe­talas till den täv­landes för­ening.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline