Från Skånes FIF posted by

Täv­lings­kon­ferens Arena /​ Långlopp 2013

Nu är det dags att gemensamt sam­man­ställa täv­lings­pro­grammen och utbyta idéer inför kom­mande säsong!

 Vi träffas 09.30 lör­dagen den 5 oktober på Hotel Lundia, Knut den stores torg 2 i Lund och inleder dagen med den inspi­re­rande ledar­skaps­ut­bild­ningen ”Att leda mot framgång” med Sven Nylander och Pia Sander. Hit är alla som har en ledande roll inom sin för­ening inbjuden och ni får chansen att träffa fri­id­rotts­kol­legor inom både arena­verk­sam­heten och utanför arena, från hela Skåne.

 Där­efter följer täv­lings­kon­fe­ren­serna för Arena respektive Långlopp.

 OBS! För att vi ska kunna pre­sentera ett pre­li­minärt program under träffen ber vi er att vän­ligen skicka in datum­förslag för arena– och lång­lopp­sar­rangemang samt önskemål om arrangemang av DM och del­tävling i Skånes Grand Prix långlopp till senast den 30 september.

 Allt sank­tions­för­fa­rande skall ske via FRIDA i Idrot­tonline och sista ansök­nings­dagen via Frida är 30 sep­tember.

 Priset för dagen är 600 kr per person och fak­tu­reras er för­ening som får tillbaka pengarna genom Idrotts­lyftet. Vi på för­bundet bistår med bidrags­an­sökan om så önskas.

 Det ingår lunch och fika under dagen och vi beräknar att vara klara ca.15.30.

 Anmälan sker för­e­ningsvis till senast den 27 september. Ange deltagare med namn, personnummer och funktion i föreningen.

 Varmt väl­komna!

 

Ladda hem inbjudan som pdf.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline