Inom­hus­ka­lender

Vete­ran­ka­lender

  • Inga tävlingar
Från Friidrott.se posted by

Utbildning ung­domstränare 14 — 17 år

Svenska Fri­id­rotts­för­bundet inbjuder till utbildning av ung­domstränare 14 — 17 år

Utbild­ningen genomförs under 3 helger:

2 — 4 oktober, Sol­lentuna
20 — 22 november Falun
8 — 10 januari 2021, Växjö

Läs mer om utbild­ningen

https://​educa​tionwebre​gi​stration​.idrot​tonline​.se/​h​o​m​e​/​i​n​d​e​x​/​1​3​4​6​268

2

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline