Loading Events

« Alla utbildningar

Fri­idrott 10–12 år

2020/09/20 - 2020/10/11

| kr 3400

Skånes Fri­id­rotts­förbund bjuder in fri­id­rotts­tränare och –ledare till utbild­ningen ”Fri­idrott 10–12 år”.
På grund av corona kommer höstens kurser att se litet annorlunda ut än vanligt. Vi för­söker att genomföra alla gren­tek­niska moment utomhus och det betyder att de ska genom­föras under sep­tember. Det betyder att SISU-​​kursen och de teo­re­tiska momenten kommer senare i oktober och att vi har beredskap att genomföra dem via nätet eller coro­naan­passat på annat sätt.

Mål­grupp:
Alla som tränar fri­id­rotts­ung­domar fram till puber­teten eller äldre nybörjare.

Utbild­ningsmål
Efter genom­gången kurs ska del­ta­garna:
* ha en grund­läg­gande för­ståelse för hel­hets­ut­fö­randet i alla fri­id­rottens grenar
* förstå vad som sker under puber­teten och varför trä­ningen skiljer sig före och efter
* veta vilka fak­torer som är sär­skilt trä­ningsbara under tiden före puber­teten
* ha en grund­läg­gande för­ståelse för pla­nering av ett trä­ningsår och en trä­nings­vecka

För­kun­skaper
Kursen Fri­idrott 10–12 är en grundkurs och kräver därför inga för­kun­skaper. Vilja, enga­gemang och intresse för trä­nar­upp­giften är de vik­ti­gaste för­ut­sätt­ningarna.

Kurs­datum:
Sön­da­garna 20 och 27 sep­tember och 4 och 11 oktober 2020
Alla träf­farna kl. 09.00 till cirka 16.30.

Plats:
Cen­trala Idrotts­platsen Lund för sep­tem­ber­träf­farna. Plats för okto­ber­träf­farna med­delas senare.

Kur­s­an­svarig:
Bengt Hansson, 0708–148863

Kurs­ledare:
Bengt Hansson, Jennika Larsson, Stellan Kjel­lander, Vanessa De Luca

Kostnad:
Avgift: 3.400 kr. OBS! Anmälan gäller hela kursen, alla fyra dagarna.
I priset ingår kurs­avgift, fika och lunch samt samtliga kurs­böcker.
För­e­ningen får ett bidrag på 2400.- kr från Idrotts­lyftet för de del­tagare som full­följt hela kursen, inklusive utvär­dering.
OBS! Varje klubb måste göra egen ansökan i Idrot­tOnline innan kursens startMer info

Anmälan:
Senast lör­dagen den 12 sep­tember 2020. Görs via http://​educa​tionwebre​gi​stration​.idrot​tonline​.se/​h​o​m​e​/​i​n​d​e​x​/​1​4​1​3​697
Anmälan är bin­dande! Klubben fak­tu­reras hela beloppet efter första träffen.
Program, kal­lelse och vissa kurs­böcker skickas strax efter sista anmäl­nings­datum.
Skulle någon vara från­va­rande vid en träff kan denne utnyttja sin plats vid ett senare utbild­nings­till­fälle.
Infor­mation: Bengt Hansson, 0708–148863 eller för­bundets kansli, 040–600 5977.
Väl­komna med er anmälan!

Detaljer

Börjar:
2020/09/20
Slutar:
2020/10/11
Pris:
3400
Webbplats:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1413697

Arrangör

Skånes Fri­id­rotts­förbund
E-post:

Plats

Centrala Idrottsplatsen
Telefon:
+46708148863
Trollebergsvägen 26, Lund, 22650
+ Google Map
Webbplats:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1413697

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline