Loading Events

« Alla utbildningar

Fri­idrott 12–14 år

2020/09/20 - 2020/11/15

| kr 3600

Skånes Fri­id­rotts­förbund bjuder in tränare och ledare i Skåne till utbild­ningen ”Fri­idrott 12–14 år”.
På grund av corona kommer höstens kurser att se litet annorlunda ut än vanligt. Vi för­söker att genomföra alla gren­tek­niska moment utomhus och det betyder att de ska genom­föras under sep­tember. Det betyder att SISU-​​kursen och de teo­re­tiska momenten kommer senare i oktober och att vi har beredskap att genomföra dem via nätet eller coro­naan­passat på annat sätt.

Mål­grupp och syfte
Kursen vänder sig till alla som tränar fri­id­rotts­ung­domar i puber­teten. Den ger den teo­re­tiska och prak­tiska kunskap som behövs för att bygga upp en åldersan­passad fri­id­rotts­verk­samhet där fokus ligger på utveckling av koor­di­nation och fysiska egen­skaper som styrka och uthål­lighet.
För att på bästa sätt kunna till­go­dogöra sig kurs­in­ne­hållet och delta i dis­kus­sioner under kursen bör den som går kursen ha
* minst ett års erfa­renhet av fri­id­rotts­träning med ung­domar
* genomgått kursen ”Fri­idrott 10–12 år” eller mot­sva­rande.

Kurs­datum:
Fyra dagar: söndag 13 sep­tember, lördag 26 sep­tember och sön­da­garna 4 och 11 oktober 2020.
Alla dagarna från kl. 09.00 till cirka 16.30.

Plats:
Cen­trala Idrotts­platsen Lund för sep­tem­ber­träf­farna. Plats för okto­ber­träf­farna med­delas senare.

Kur­s­an­svarig:
Bengt Hansson, 0708–148863

Kurs­ledare:
Bengt Hansson, Stellan Kjel­lander, Vanessa de Luca, Jennika Larsson

Avgifter:
Avgift: 3.600 kr. OBS! Anmälan gäller samtliga träffar.
I avgiften ingår kurs­avgift, fika och lunch samt all kurslit­te­ratur.
RF ger via Svensk Fri­idrott ett bidrag (Idrotts­lyftet) till för­e­ningen i form av ett engångs­belopp som utbe­talas när kur­s­an­svarig rap­por­terat vilka del­tagare som varit när­va­rande på hela kursen. Bidrag utgår alltså endast för dem som gått hela kursen. Bidraget för denna kurs är 2.400 kr/​deltagare.
OBS! Varje klubb måste göra egen ansökan i Idrot­tOnline innan kursens startMer info

Anmälan:
Senast fre­dagen den 5 sep­tember 2020 på den här länken https://​educa​tionwebre​gi​stration​.idrot​tonline​.se/​h​o​m​e​/​i​n​d​e​x​/​1​4​1​3​720
Anmälan är bin­dande. Klubben fak­tu­reras hela beloppet efter första träffen.
Lit­te­ratur, program och kal­lelse skickas via e-​​post några dagar innan utbild­ningens början.
Skulle någon vara från­va­rande vid en träff kan denne utnyttja sin plats vid ett senare utbild­nings­till­fälle.
Infor­mation: Bengt Hansson, 0708–148863 eller för­bundets kansli, 040–600 5977
Besök www​.skane​fri​idrott​.org
Väl­komna med er anmälan!

Detaljer

Börjar:
2020/09/20
Slutar:
2020/11/15
Pris:
3600
Webbplats:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1413720

Arrangör

Skånes Fri­id­rotts­förbund
E-post:

Plats

Centrala Idrottsplatsen
Telefon:
+46708148863
Trollebergsvägen 26, Lund, 22650
+ Google Map
Webbplats:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1413697

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline