Loading Events

« Alla utbildningar

  • Utbildningen har varit.

Fri­idrott 7 — 10 år

2018/11/10 @ 09:00 - 2018/11/11 @ 16:00

| kr1400

Inbjudan utb header

Fri­idrott 7–10 år

Skånes Fri­id­rotts­förbund inbjuder till trä­nar­ut­bild­ningen ”Fri­idrott 7–10 år” den 10 — 11 november 2018.

Utbild­ningen vänder sig till dig som tränar ung­domar före puber­teten och visar hur man bygger upp en åldersan­passad fri­id­rotts­verk­samhet med fokus på en varierad och allmän koor­di­na­tions­träning.

Innehåll och syfte: Kursen ”Fri­idrott 7–10 år” ger en kort intro­duktion till ledarskap och barns utveckling, men handlar framför allt om att ge kurs­del­ta­garen en verk­tygslåda för att bygga upp en bra fri­id­rotts­verk­samhet för barn där fri­id­rottens löp-​​, hopp– och kast­grenar intro­du­ceras i kom­bi­nation med övningar som i lekens form ger barnen struk­tu­rerad träning, till exempel sta­fetter, hin­der­banor, gym­nastik– och styr­keöv­ningar.

Kursen omfattar två kurs­dagar och en själv­ständig uppgift. Intyg ges efter full­följd kurs.

Mål­grupp: Ledare för barn­grupper i fri­id­rotts­för­e­ningar. Inga sär­skilda för­kun­skaper krävs, men enga­gemang och intresse för barn och barnens idrot­tande för­ut­sätts.

Kursen omfattar två dagar:
lör­dagen den 10 november 2018, kl. 09.00–17.00
sön­dagen den 11 november 2018, kl. 09.00–16.00

Plats: IFK-​​hallen på Cen­trala Idrotts­platsen i Lund. Gatu­a­dress: Trol­le­bergs­vägen 26, 22229 Lund

Kur­s­an­svarig: Bengt Hansson
Kurs­ledare: Karin Björk och Felicia Ascard

Avgift: 1.400 kr.

I kurs­av­giften ingår även lättare för­täring samt kurs­boken: ”Fri­idrott för barn” med till­hö­rande filmade övningar.

För­e­ningen får ett bidrag på 600.- kr från Idrotts­lyftet för de del­tagare som full­följt hela kursen, inklusive utvär­dering.

Anmälan: Senast fre­dagen 2 november 2018.

Anmälan görs via http://​educa​tionwebre​gi​stration​.idrot​tonline​.se/​h​o​m​e​/​i​n​d​e​x​/​1​1​4​3​151

Anmälan är bin­dande!  Klubben fak­tu­reras hela beloppet efter utbild­ningen.

Program och kal­lelse skickas via e-​​post några dagar innan utbild­ningens början.

Infor­mation: Kur­s­an­svarig, Bengt Hansson, 070–814 88 63

Se även för­bundets hemsida: www​.skane​fri​idrott​.org/

 

Väl­komna med er anmälan!

 

Besök www​.skane​fri​idrott​.org

Väl­komna med er anmälan!

SkanesFIF_liten

Detaljer

Börjar:
2018/11/10 09:00
Slutar:
2018/11/11 16:00
Pris:
1400
Event Category:

Plats

IFK-hallen Centrala Idrottsplatsen
Lund, 22229

Arrangör

Skånes Fri­id­rotts­förbund
E-post:

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline