Loading Events

« Alla utbildningar

Evenemangsnavigation

Fri­idrott 7–10 år

2020/10/03 - 2020/10/04

| kr 1400

Skånes Fri­id­rotts­förbund inbjuder till trä­nar­ut­bild­ningen ”Fri­idrott 7–10 år”.

Innehåll och syfte
Kursen ”Fri­idrott 7–10 år” ger en kort intro­duktion till ledarskap och barns utveckling, men handlar framför allt om att ge kurs­del­ta­garen en verk­tygslåda för att bygga upp en bra fri­id­rotts­verk­samhet för barn där fri­id­rottens löp-​​, hopp– och kast­grenar intro­du­ceras i kom­bi­nation med övningar som i lekens form ger barnen struk­tu­rerad träning, till exempel sta­fetter, hin­der­banor, gym­nastik– och styr­keöv­ningar.

Mål­grupp
Mål­gruppen för kursen Fri­idrott 7–10 år är framför allt ledare för barn­grupper i Sve­riges fri­id­rotts­för­e­ningar. Inga sär­skilda för­kun­skaper krävs, men däremot vilja, enga­gemang och intresse för barns idrot­tande.
Vi rekom­men­derar att fri­id­rotts­verk­samhet för barn genomförs av ledarteam och därför att flera ledare från för­e­ningen går denna kurs till­sammans.

Kurs­datum
Två dagar, lördag– söndag 3–4 oktober 2020. Vi börjar dagen med fika och pre­sen­tation kl. 09.00 och avslutar cirka 17.00.

Plats
IFK Lunds kansli och IFK-​​hallen, Cen­trala Idrotts­platsen Lund.

Kur­s­an­svarig
Bengt Hansson, 0708–148863

Kurs­ledare
Karin Björk och Felicia Ascard

Kostnad
Avgift: 1.400 kr. I priset ingår kurs­avgift, fika och lunch samt kurs­ma­terial.
För­e­ningen får ett bidrag på 600.- kr från Idrotts­lyftet för de del­tagare som full­följt hela kursen, inklusive utvär­dering.
OBS! Varje klubb måste göra egen ansökan i Idrot­tOnline innan kursens start. Mer info

Anmälan
Senast lör­dagen den 26 sep­tember 2020. Görs via den röda länken under ”Webb­plats” nedan.
Anmälan är bin­dande! Klubben fak­tu­reras hela beloppet efter kursen.
Detal­jerat program skickas via e-​​post några dagar innan utbild­ningens början.
Skulle någon vara från­va­rande en av dagarna kan denne utnyttja sin plats vid ett senare utbild­nings­till­fälle.
Infor­mation: Bengt Hansson, 0708–148863 eller för­bundets kansli,
Välkomna med er anmälan!

Detaljer

Börjar:
2020/10/03
Slutar:
2020/10/04
Pris:
1400
Webbplats:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/ 1413739

Arrangör

Skånes Fri­id­rotts­förbund
E-post:

Plats

IFK-hallen Centrala Idrottsplatsen
Lund, 22229
+ Google Map

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline