Loading Events

« Alla utbildningar

  • Utbildningen har varit.

Ledar­ut­bildning för täv­lingsad­mi­nist­ra­törer

2018/10/14 @ 09:00 - 16:30

| kr1000

Inbjudan utb header

Ledar­ut­bildning för täv­lingsad­mi­nist­ra­törer

Skånes Fri­id­rotts­förbund inbjuder till Ledar­ut­bildning för täv­lingsad­mi­nist­ra­törer den 14 oktober 2018.

En utbildning som riktar sig till ledare i fri­id­rotts­för­e­ningar i södra Sverige med ansvar för täv­lings­or­ga­ni­sation, sär­skilt tid­tag­nings­system och täv­lings­program.

Innehåll och syfte: Skånes Fri­id­rotts­förbund inbjuder till ledar­ut­bildning i tid­tag­nings­system och täv­lings­program.
Utgångs­punkten är det mål­ka­me­ra­system som inköpts av för­bundet (Qua­lisys Pho­to­finish) och det täv­lings­system, där skånska klubbar har rabatt (Easy­record), men det ges även utrymme till mer allmän dis­kussion och erfa­ren­hets­utbyte, både mellan del­ta­garna sinse­mellan och mellan del­ta­garna och pro­gram­ut­veck­larna.

Kursen omfattar en dag:
Sön­dagen den 14 oktober 2018, kl. 09.00–16.30

Plats: IFK-​​hallen på Cen­trala Idrotts­platsen i Lund. Gatu­a­dress: Trol­le­bergs­vägen 26, 22229 Lund

Program:
09.00–12.30: Genomgång av Easy­record (best practice) inkl. frukost
12.30–13.30: Lunch
13.30–14.30: Praktisk upp­sättning av mål­kamera och integ­ration med Easy­record
14.30–14.45: Fika
14.45–16.00: Genomgång av mål­kamera
16.00–16.30: All­männa frågor

Den som så önskar kan gå enbart för­middag eller efter­middag.
Meddela vilket i så fall till

Kur­s­an­svarig: Bengt Hansson 070 — 814 88 63
Kurs­ledare: Ronny Tofft och Fredrik Häl­lefors

Avgift: 1.000 kr för heldag, 600 för halvdag.

I avgiften ingår kurs­avgift, fika och lunch

RF ger via Svensk Fri­idrott ett bidrag till för­e­ningen i form av ett engångs­belopp från Idrotts­lyftet som utbe­talas när kur­s­an­svarig
rap­por­terat vilka del­tagare som varit när­va­rande. Bidraget för denna kurs är 1.000 kr respektive 600 kr per del­tagare.

Anmälan: Senast ons­dagen 10 oktober 2018.

Anmälan görs via http://​educa​tionwebre​gi​stration​.idrot​tonline​.se/​h​o​m​e​/​i​n​d​e​x​/​1​1​5​2​135

Anmälan är bin­dande!  Klubben fak­tu­reras hela beloppet efter utbild­ningen.

Infor­mation: Kur­s­an­svarig, Bengt Hansson, 070–814 88 63

Se även för­bundets hemsida: www​.skane​fri​idrott​.org/

 

Väl­komna med er anmälan!

 

Besök www​.skane​fri​idrott​.org

Väl­komna med er anmälan!

SkanesFIF_liten

Detaljer

Börjar:
2018/10/14 09:00
Slutar:
2018/10/14 16:30
Pris:
1000
Event Category:

Plats

IFK-hallen Centrala Idrottsplatsen
Lund, 22229

Arrangör

Skånes Fri­id­rotts­förbund
E-post:

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline