Loading Events
Sök evenemang

Evenemangsvynavigation

Kommande utbildningar

Evenemangslistnavigation

september 2017

Fri­idrott 10–12

2017/09/24 @ 09:00 - 2017/11/12 @ 17:00
IFK-hallen Centrala Idrottsplatsen,
Lund, 22229

Fri­idrott 10–12 årSkånes Fri­id­rotts­förbund bjuder in tränare och ledare i Skåne till utbild­ningen ”Fri­idrott 10–12 år” söndag den 24 sep­tember 2017 och lördag-​​​​söndag 11–12 november 2017. Utbild­ningen riktar sig till dig som tränar ung­domar före puber­teten och belyser hur man kan bygga upp en åldersan­passad fri­id­rotts­verk­samhet där fokus ligger på en varierad, bred och allmän koor­di­na­tions­träning. Innehåll och syfte:Som en del i Grund­tränare 1 Fri­idrott skall kursen ge dig som ledare teo­re­tiska och prak­tiska kun­skaper om hur man kan lägga…

Mer information »
oktober 2017
kr1400

Fri­idrott 7–10

2017/10/14 @ 09:00 - 2017/10/15 @ 16:00
IFK-hallen Centrala Idrottsplatsen,
Lund, 22229

Fri­idrott 7–10 år Skånes Fri­id­rotts­förbund inbjuder till trä­nar­ut­bild­ningen ”Fri­idrott 7–10 år” den 14–15 oktober 2017. Utbild­ningen vänder sig till dig som tränar ung­domar före puber­teten och visar hur man bygger upp en åldersan­passad fri­id­rotts­verk­samhet med fokus på en varierad och allmän koor­di­na­tions­träning. Innehåll och syfte: Kursen ”Fri­idrott 7–10 år” ger en kort intro­duktion till ledarskap och barns utveckling, men handlar framför allt om att ge kurs­del­ta­garen en verk­tygslåda för att bygga upp en bra fri­id­rotts­verk­samhet för barn där fri­id­rottens löp-​​​​,…

Mer information »

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline