Inom­hus­ka­lender

  • Inga tävlingar

Lång­loppska­lender

Från Skånes FIF posted by

Utökad satsning på för­bundets kansli

Mot bak­grund av de kom­mande årens ambition att stärka skånsk fri­idrott utökar vi tjänsten på
för­bundets kansli till 50% fr.o.m. 1 augusti.

I sam­för­stånd med IFK Lund, som inte har möj­lighet att avsätta mer tid, flyttar vi kansliet till MAI
och Atle­ticum, där Natalie Brixland anställs.

Natalie har en bak­grund från Sport Mar­keting och event­bran­schen och passar väl in i de kom­mande
årens sats­ningar.

Vi tackar sam­tidigt Maria Bengtsson för ett väldigt bra arbete under de senaste åren och är tack­samma
för att hon finns kvar i fri­id­rotten och IFK Lund.

Med den utökade arbetsin­satsen från kansliet kan vi utöver tidigare upp­gifter nu fokusera på att
utveckla ini­ti­a­tiven inom ramen för ”Skå­ne­laget” med en mer omfat­tande utbild­nings­satsning och
fler gemen­samma akti­vi­teter för ålders­gruppen 13–16 år.

Vi vill också stärka kom­mu­ni­ka­tionen inom ”Spring i Skåne” och kommer pre­sentera ett nytt event
under hösten.

Vi har ju också ambi­tionen att genomföra Veteran-​​EM inomhus 2020 och dess­förinnan Veteran-​​SM
inomhus 2019. Dessa täv­lingar och fram­förallt arrangemang kräver utökade insatser för att leda till
positiva effekter för fri­id­rotten i Skåne.

Kansliet nås som tidigare på telefon 040–600 59 77, var­dagar mellan kl. 8 — 16.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline