Inom­hus­ka­lender

  • Inga tävlingar

Vete­ran­ka­lender

Från Skånes FIF posted by

Uttagning till Göta­lands­mäs­ter­skapen

Uttagning till Göta­lands­mäs­ter­skapen

Då var det dags för den stora uttag­nings­helgen till Göta­lands­mäs­ter­skapen för 13–14-åringar i Eksjö 14–15 sep­tember.

En 1:a, 2:a eller 3-​​e-​​placering på UDM — Skånska mäs­ter­skapen i Ängelholm nu i helgen 17–18 augusti garan­terar dig en plats i vårt Skå­nelag. I andra hand gäller rekom­men­da­tions­grän­serna nedan för upp till åtta platser per gren.

Med andra ord; vill du vara säker på att repre­sentera Skåne på Göta­lands­mäs­ter­skapen i sep­tember, kom och tävla för en pall­plats i Ängelholm!

 

För senaste infor­ma­tionen om Göta­lands­mäs­ter­skapen, se här.

 

Comments are closed.

Våra samarbetspartners

Nordic Sport logga

bingolotto folkspel

levonline